GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika za osnovnu školu

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/5, UR.BROJ: 2137/17-17-1 od 25. kolovoza 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika

UČENICIMA OSNOVE ŠKOLE MOLVE S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

I.

Pozivaju se roditelji s prebivalištem na području općine Molve da u svrhu odobravanja sufinanciranja troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve dostave do 15.10.2017. godine, sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjen ZAHTJEV za sufinanciranje
2. Presliku RAČUNA i dokaza o plaćanju
3. Presliku osobne iskaznice
4. IBAN tekućeg/žiro računa

II.
Sufinanciraju se troškovi nabave dijela udžbenika u iznosu od 100%.
Obrazac ZAHTJEVA može se podići u prostorijama Općine Molve ili preuzeti s web stranica Općine Molve www.molve.hr
Nepopunjeni, odnosno nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MOLVE
KLASA: 602-01/17-01/05
URBROJ: 2137/17-17-2

Molve, 7. rujan 2017.

Pročelnica, Mirjana Matoš

Preuzmite: ZAHTJEV za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika u šk. god. 2017/2018.