Obavijest 27.9.2013.

Obavještavamo udruge da ste nam dužni dostaviti do 15. listopada 2013. godine Financijski plan i program rada za 2014. godinu, popunjen obrazac Zamolba za sufinanciranje programa rada udruge/ustanove u 2014. godini koji je u privitku dopisa. Navedeni obrazac nalazi se na internet stranicama Općine Molve, te Vas molimo da nam ga popunjenog dostavite i na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Općinski načelnik
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.

UDRUGE - Financijski plan i program rada za 2014. godinu

Zamolba za sufinanciranje programa rada udruge/ustanove u 2014. godini /  doc.

Obavijest 25.9.2013.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i točke IV. Odluke o subvencijama za osnivanje gospodarskih subjekata, općinski načelnik Općine Molve objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za osnivanje gospodarskih subjekata.

TEKST JAVNOG POZIVA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJE / doc.

Obavijest 19.9.2013.

Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za školovanje redovnim učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2012/2013., KLASA: 604-02/12-01/04, URBROJ: 2137/17-12-1 od 28. rujna 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE POMOĆI ZA ŠKOLOVANJE učenicima i studentima s područja općine Molve za školsku godinu 2012/2013.

Pozivaju se učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Molve da u svrhu odobravanja pomoći za školovanje osobno ili poštom dostave do (zaključno) 15. studenog 2013. godine.

Ostale informacije možete pročitati u priloženim dokumentima.

Općinski načelnik
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.

Zamolba za financijsku pomoć - učenici / doc.

Zamolba za financijsku pomoć - studenti / doc.  

Obavijest 6.9.2013.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 5/13) i točke V. Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve (KLASA: 403-02/13-01/15) objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita (ulaganja) fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Molve

Pozivaju se pravne i fizičke osobe s područja Općine Molve za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita. Općina Molve namjerava sufinancirati kamatu do najviše 6% i troškove obrade namjenskih kredita koji su podignuti u 2013. godini.

Zahtjevi se mogu podnijeti u Općini Molve do 31. listopada 2013. godine.

Javni poziv - namjenski krediti
Zahtjev za sufinanciranje kamata - namjenski / doc.

Obavijest 6.9.2013.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 5/13) i Zaključka o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne pograme razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a i poduzetnicima s područja Općine Molve općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate OPG-ima i zadrugama - korisnicima kredita HBOR-a i poduzetnicima s područja Općine Molve

Pozivaju se da podnesu zahtjeve za sufinanciranje redovne kamate u 2013. godini:
1.a. OPG-i i zadruge s područja Općine Molve koji su uključeni u Operativni program razvitka govedarske ili svinjogojske proizvodnje te su im dodijeljeni namjenski krediti HBOR-a za izgradnju i opremanje štalskih objekata te kupnju stoke.
1.b. Obrtnici, OPG-i, mala i srednja trgovačka društva i zadruge s područja Općine Molve, koji su postojeći korisnici strogo namjenskih kredita, ako nisu uključeni u sufinanciranje kamate tih kredita od strane Općine Molve po drugoj osnovi.

Zahtjevi s dokazima o uplati redovne kamate HBOR-u se mogu podnijeti u Općini Molve do 15. prosinca 2013. godine.

Javni poziv - HBOR krediti
Zahtjev za sufinanciranje kamata - OPG / doc.
Zahtjev za sufinanciranje kamata - poduzetnik / doc.

Obavijest 6.9.2013

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 5/13) i točke III. Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade kredita / reprogramiranog duga za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve

Pozivaju se pravne i fizičke osobe s područja Općine Molve za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita podignutih radi podmirenja obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve. Općina Molve namjerava sufinancirati redovnu kamatu do najviše 6% i troškove obrade namjenskih kredita podignutih u 2013. godini, odnosno reprogramiranih dugovanja od strane Porezne uprave.

Zahtjevi se mogu podnijeti u Općini Molve do 15. studenog 2013. godine. 

Javni poziv - krediti prema proračunu
Zahtjev za sufinanciranje kamata - proračun / doc.

Obavijest 3.9.2013.

Na temelju Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područje Općine Molve (KLASA:320-01/13-01/4 , URBROJ:2137/17-13-1 od 22. srpnja 2013.), Općinski načelnik 3. rujna 2013. objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve

Općina Molve će u 2013. godini davati potporu za proljetnu sjetvu poljoprivrednicima s područja Općine Molve, upisanim u upisnik poljoprivrednih gospodarstava za čestice prijavljene za izravna plaćanja u poljoprivredi, bez obzira na katastarsku općinu u kojoj se nalaze zasijane površine, za slijedeće proljetne kulture: ječam, zob, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, stočni grašak, grah, lucerna, krumpir, kupus, paprika i krastavci.

Podnositelji zahtjeva dužni su zahtjeve podnijeti do 30.rujna 2013. godine uz priloženu dokumentaciju.Obrazac zahtjeva se ispunjava prilikom predaje dokumenata, te se novi zahtjevi nakon navedenog datuma neće uzeti u obzir.

Dokumenti:
Javni poziv - proljetna sjetva 2013
Zahtjev za proljetnu sjetvu / doc.

Općinski načelnik
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.

Stranica 16 od 17