Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/13), u vezi s člankom 18. i 19. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 71/16) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Preuzmite obrasce:

Obrazac - zahtjev za natječaj

Obrazac za bodovanje

Koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Molve

U Elektroničkom oglasniku javne nabave NN objavljena je dokumentacija za nadmetanje za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Molve.

Rok za dostavu ponuda: 27.6.2016. godine do 12:00 sati

Broj objave: 2016/S 02K-0013274

Detalji o predmetnom postupku dostupni su na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=691430

Obavijest kandidatima

Dana 17. lipnja 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Općine Molve, sala za sastanke, Trg kralja Tomislava 32, Molve, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ referent - komunalni redar (m/ž)”.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Link oglasa za radno mjesto http://www.molve.hr/images/javni_natjecajiipozivi/natjecaj_-_komunalni_redar_za_NN.pdf

Stranica 3 od 15