Odluka o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 4. Odluke o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca (KLASA:320-01/17-01/2, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik 23. veljače 2017. objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Odluka o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Preuzmite ZAHTJEV

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2017. godini

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 3. Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područje Općine Molve za 2017. godinu (KLASA:320-01/17-01/3, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik 23. veljače 2017. objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2017. godini

Odluka o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu

Preuzmite ZAHTJEV

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 5. Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke KLASA: 320-01/17-01/1, URBROJ: 2137/17-17-1 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Preuzmite ZAHTJEV

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. u godini

Na temelju Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini (KLASA:320-08/17-01/24, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. u godini

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini

Preuzmite ZAHTJEV 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016. KLASA: 604-02/17-01/1, UR.BROJ: 2137/17-17-1 od 10. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

ZAHTJEV - STUDENTI

ZAHTJEV - UČENICI

Stranica 3 od 17