Koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Molve

U Elektroničkom oglasniku javne nabave NN objavljena je dokumentacija za nadmetanje za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Molve.

Rok za dostavu ponuda: 27.6.2016. godine do 12:00 sati

Broj objave: 2016/S 02K-0013274

Detalji o predmetnom postupku dostupni su na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=691430

Obavijest kandidatima

Dana 17. lipnja 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Općine Molve, sala za sastanke, Trg kralja Tomislava 32, Molve, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ referent - komunalni redar (m/ž)”.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Link oglasa za radno mjesto http://www.molve.hr/images/javni_natjecajiipozivi/natjecaj_-_komunalni_redar_za_NN.pdf

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve na određeno vrijeme - radno mjesto: referent - komunalni redar (m/ž)

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11., u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve raspisuje

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve na određeno vrijeme - radno mjesto: referent - komunalni redar (m/ž)

Stranica 4 od 16