Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i točke III. Odluke o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada samcima na području Općine Molve KLASA: 550-01/16-01/13 od 11. studenog 2016., općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Opširnije...

Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/13), u vezi s člankom 18. i 19. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 71/16) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Preuzmite obrasce:

Obrazac - zahtjev za natječaj

Obrazac za bodovanje

Koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Molve

U Elektroničkom oglasniku javne nabave NN objavljena je dokumentacija za nadmetanje za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Molve.

Rok za dostavu ponuda: 27.6.2016. godine do 12:00 sati

Broj objave: 2016/S 02K-0013274

Detalji o predmetnom postupku dostupni su na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=691430

Stranica 4 od 17