Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve:

1. Viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove, 1 polaznik

Opširnije...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-9
Molve, 22. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-1
Molve, 08. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje
JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate OPG-ima i zadrugama - korisnicima kredita HBOR-a

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne pograme razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a KLASA: 403-02/15-01/4 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate OPG-ima i zadrugama - korisnicima kredita HBOR-a

Opširnije...

Stranica 6 od 17