Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i točke III. Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade KLASA: 370-03/15-01/4, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje

Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2014/2015. (KLASA: 604-02/15-01/1, UR.BROJ: 2137/17-15-1 od 13. studenog
2015. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015.

ZAHTJEV UČENICI

ZAHTJEV STUDENTI

 

JAVNI POZIV Za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija troškova izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike-profesionalne korisnike s područja Općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 1. Odluke o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike KLASA: 320-01/15-01/2, od 3. veljače 2015. općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija troškova izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike-profesionalne korisnike s područja Općine Molve

Opširnije...

Raspisan natječaj za koncesiju za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

OtpadOpćina Molve provodi postupak davanje koncesije za komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine.

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obuhvaća naselja Molve, Gornja Šuma, Molve Grede, Molve Ledine, Čingi Lingi, Sekuline i Repaš, a iznos godišnje koncesijske naknade ne može biti manji od 20.000 kuna, dok je rok za dostavu ponuda 20. listopad do 12 sati.

Dokumentacija za davanje koncesije nalazi se u prilogu.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne školve Molve za školsku godinu 2015./2016., KLASA: 602-01/15-01/05, UR.BROJ: 2137/17-15-1 od 07. kolovoza 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika
UČENICIMA OSNOVE ŠKOLE MOLVE S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve

KLASA: 061-01/15-01/1
URBROJ: 2137/17-15-1
Molve, 23. lipnja 2015.

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 9/96 i 11/96), općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Molve, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša, zaštite od požara te drugih javnih djelatnosti.

Opširnije...

Javni natječaj - podmjera 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je javni natječaj - podmjera 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". Zahtjevi se podnose putem AGRONET aplikacije od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015. godine.

Više o tome na stranicama Agencije: http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx

Stranica 7 od 17