Javni natječaj - podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija povećanja zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 4. Odluke o mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve KLASA: 370-03/15-01/1, URBROJ: 2137/17-15-1 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija povećanja zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve

Opširnije...

Predavanje za mjere ruralnog razvoja RH za razodoblje 2014.-2020.

Općina Molve poziva sve zainteresirane poljoprivrednike i ostale zainteresirane s područja Općine Molve na

Predavanje za mjere ruralnog razvoja RH za razodoblje 2014.-2020. koje će se održati

dana 04. 02. 2015. (srijeda) u Đurđevcu, u Hotelu Picok, Trg sv. Jurja 9 s početkom u 18:00 sati.

Objavljeni natječaji iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020.

Na temelju članka 18. i 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ 

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« -provedba operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

 

Više o tome: http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx 

 

Oskrba PLINOM za područje općine Molve u 2015. godini

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14. - Odluka Ustavnog suda) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn (500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se sukladno članku 8. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (406-01/14-01/03, 2137/17-14-1 od 26. lipnja 2014. godine) Općine Molve

Predmet nabave je opskrba PLINOM za područje općine Molve u 2015. godini

Izobrazba o održivoj upotrebi pesticida za poljoprivredne proizvođače

Općina Molve i Hrvatsko agronomsko društvo iz Zagreba organiziraju

IZOBRAZBU O ODRŽIVOJ UPOTREBI PESTICIDA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Općina Molve poziva sve zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Molve da prisustvuju obuci o održivoj upotrebi pesticida koju će održavati predavači Hrvatskog agronomskog društva od 9. veljače do 11. veljače 2015. godine u 18 sati u Društvenom domu u Molvama.

Cijena obuke iznosi 370,00 kn po polazniku. U cijenu je uključeno 15 sati izobrazbe, priručnik, polaganje ispita i iskaznica. Polaznici izobrazbe će na račun Hrvatskog agronomskog društva prije početka predavanja uplatiti cijenu izobrazbe u iznosu 370,00 kuna, te ovjerenu uplatnicu donijeti na prvo predavanje.
Općina Molve će subvencionirati 40% uplaćenih sredstava polaznicima s područja Općine Molve temeljem uplatnice za izobrazbu i zahtjeva za subvenciju nakon raspisanog natječaja.
Koprivničko-križevačka županija davati će povrat od 30% uplaćenih sredstava poljoprivredniku na njegov račun po njegovom zahtjevu upućenom prema Županiji.
Svi zainteresirani prijavnice i ostale upute mogu dobitii u Općini Molve ili na internet stranici Općine Molve.
Prijave se primaju do 2. veljače 2015. godine do 15,00 sati.
Uvjeti: navršenih 18 godina života i završena minimalno osnovna škola
Potrebna upisna dokumentacija:
1.         preslika osobne iskaznice,
2.       preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
3.    popunjena prijavnica za izobrazbu

Općinski načelnik: Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.

PLAKAT

 

Stranica 8 od 15