Poziv za dostavu ponuda - opskrba električnom energijom za područje općine Molve u 2015. godini

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i
13/14. - Odluka Ustavnog suda) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn
(500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne
nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se sukladno članku 8. Odluke o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti (406-01/14-01/03, 2137/17-14-1 od 26. lipnja 2014. godine) Općine Molve

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Stranica 9 od 15