Oskrba PLINOM za područje općine Molve u 2015. godini

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14. - Odluka Ustavnog suda) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn (500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se sukladno članku 8. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (406-01/14-01/03, 2137/17-14-1 od 26. lipnja 2014. godine) Općine Molve

Predmet nabave je opskrba PLINOM za područje općine Molve u 2015. godini

Izobrazba o održivoj upotrebi pesticida za poljoprivredne proizvođače

Općina Molve i Hrvatsko agronomsko društvo iz Zagreba organiziraju

IZOBRAZBU O ODRŽIVOJ UPOTREBI PESTICIDA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Općina Molve poziva sve zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Molve da prisustvuju obuci o održivoj upotrebi pesticida koju će održavati predavači Hrvatskog agronomskog društva od 9. veljače do 11. veljače 2015. godine u 18 sati u Društvenom domu u Molvama.

Cijena obuke iznosi 370,00 kn po polazniku. U cijenu je uključeno 15 sati izobrazbe, priručnik, polaganje ispita i iskaznica. Polaznici izobrazbe će na račun Hrvatskog agronomskog društva prije početka predavanja uplatiti cijenu izobrazbe u iznosu 370,00 kuna, te ovjerenu uplatnicu donijeti na prvo predavanje.
Općina Molve će subvencionirati 40% uplaćenih sredstava polaznicima s područja Općine Molve temeljem uplatnice za izobrazbu i zahtjeva za subvenciju nakon raspisanog natječaja.
Koprivničko-križevačka županija davati će povrat od 30% uplaćenih sredstava poljoprivredniku na njegov račun po njegovom zahtjevu upućenom prema Županiji.
Svi zainteresirani prijavnice i ostale upute mogu dobitii u Općini Molve ili na internet stranici Općine Molve.
Prijave se primaju do 2. veljače 2015. godine do 15,00 sati.
Uvjeti: navršenih 18 godina života i završena minimalno osnovna škola
Potrebna upisna dokumentacija:
1.         preslika osobne iskaznice,
2.       preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
3.    popunjena prijavnica za izobrazbu

Općinski načelnik: Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.

PLAKAT

 

Poziv za dostavu ponuda - opskrba električnom energijom za područje općine Molve u 2015. godini

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i
13/14. - Odluka Ustavnog suda) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn
(500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne
nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se sukladno članku 8. Odluke o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti (406-01/14-01/03, 2137/17-14-1 od 26. lipnja 2014. godine) Općine Molve

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Stranica 10 od 17