Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju proljetne sjetve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 5. Odluke o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područje Općine Molve (KLASA:320-01/14-01/3, URBROJ:2137/17-14-1 od 18. veljače 2014.), Općinski načelnik 25. veljače 2014. objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2014. godini

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć držateljima krmača u 2014. godini

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i Odluke o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2014. godini (KLASA:320-08/14-01/2, URBROJ:2137/17-14-1 od 18. veljače 2014.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za pomoć držateljima krmača u 2014. godini

Opširnije...

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu ciljanih III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) Općina Molve koja je nositelj izrade Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja objavljuje Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu ciljanih III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve.

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu ciljanih III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Javni natječaj i ponudbeni list za davanje u zakup 1/3 hale u Ulici Braće Novakovića u Molvama

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/13) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve 1/3 hale u Molvama, Ulica Braće Novakovića 12.

TEKST NATJEČAJA

PONUDBENI LIST / doc.

Javni poziv i zahtjev za subvenciju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 5/13) i točke IV. Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve.

TEKST POZIVA

ZAHTJEV / doc.

Obavijest 2.10.2013.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 5/13) i točke IV. Odluke o subvencijama premija osiguranja usjeva, stoke i nasada poljoprivrednicima s područja Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE PREMIJA OSIGURANJA USJEVA, NASADA I STOKE POLJOPRIVREDNICIMA I LOVAČKIM DRUŠTVIMA S PODRUČJA OPĆINE MOLVE

ODLUKA O SUBVENCIJAMA PREMIJA OSIGURANJA USJEVA, NASADA I STOKE POLJOPRIVREDNICIMA S PODRUČJA OPĆINE MOLVE

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU POLICE OSIGURANJA / doc   

Stranica 15 od 17