Sufinanciranje prehrane djece u Osnovnoj školi Molve

Obavještavaju se roditelji s prebivalištem u Općini Molve, koji će mjesečno plaćati troškove prehrane djece u Osnovnoj školi Molve, da će im Općina Molve sufinancirati troškove prehrane u školskoj kuhinji u iznosu od 40,00 kuna mjesečno, ali po isteku svakog polugodišta, temeljem popisa koji će Općini dostaviti Osnovna škola Molve.

Obavijest u promjeni isplaćivanja potpora i pomoći

Poštovani mještani,

zbog nepovoljne financijske situacije te smanjenog ovogodišnjeg priljeva sredstava od naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (rudne rente) u Proračun Općine Molve od 17%, Općinsko vijeće donijelo je odluku kojom se smanjuju mogući iznosi potpora i pomoći u tekućoj godini:

Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. godini

Također od 1. rujna u primjeni je nova

Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve

Vatrogasno natjecanje Koprivničko-križevačke županije

Županijska Vatrogasna zajednica u suradnji s domaćinom, VZO Molve, organizira natjecanje vatrogasaca Koprivničko-križevačke županije.

Natjecanje će se održati u Molvama, u nedjelju, 10. rujna 2017. godine, s početkom u 9.00 sati, na nogometnom igralištu NK Mladost Molve.

Obavijest - prijava štete od suše

Općina Molve obavještava sve poljoprivrednike s područja Općine Molve kojima su oštećene poljoprivredne kulture od suše da dođu u Općinu Molve podnijeti prijavu štete od suše u periodu od 28.8.2017. do 15.09.2017.

Uz PRIJAVU ŠTETE od suše treba donijeti:

- LIST A (obrazac prijave poticaja za 2017. god.)

- LIST B (obrazac prijave poticaja za 2017. god.)

- osobnu iskaznicu

- karticu žiro računa

OBRAZAC PRIJAVE (EN-P) može se preuzeti sa Internet stranica www.molve.hr te popunjen dostaviti sa svim prilozima u Općinu Molve.

Ovdje preuzmite OBRAZAC PRIJAVE (EN-P)

Porez na nekretnine

Poštovani,

obavještavamo Vas da se komunalna naknada ukida 31.12.2017. godine, a od 1.1.2018. godine uvodi se porez na nekretnine te je Općina Molve prema Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je  da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave). Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina dobivenim od državnih institucija, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Opširnije...

Poziv za sudjelovanje u izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Općina Molve pokrenula je Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (u daljnjem tekstu: IV. IDPPUO).
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), izrada navedenog dokumenta podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. IDPPUO. U obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17).

Opširnije...

Stranica 1 od 9