GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Odluka o subvenciji usluga cijepljenja pasa protiv bjesnoće u 2015. godini

Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) u vezi točke II. 2. Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini (“Narodne novine” broj 3/15), Općinski načelnik Općine Molve donosi

ODLUKU O SUBVENCIJI USLUGA CIJEPLJENJA PASA PROTIV BJESNOĆE U 2015. GODINI

I.
Općina Molve će subvencionirati vlasnicima pasa i gospodarskim subjektima koje obavljaju djelatnost na području općine Molve i posjeduju pse za čuvanje objekata, usluge cijepljenja pasa protiv bjesnoće u 2015. godini, pod uvjetom da vlasnik ima prebivalište na području Općine Molve, da se pas nalazi u njegovom domaćinstvu te da je upisan u Središnji upisnik pasa.

II.
Za usluge iz točke I. plaćat će se na temelju ispostavljenih računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu do 50% računa za cijepljenje i 100 % iznosa za čipiranje pasa.
Račun za uslugu cijepljenja protiv bjesnoće treba sadržavati oznaku psa prema Središnjem upisniku pasa te je uz njih potrebno priložiti potpisanu potvrdu vlasnika o izvršenoj usluzi.

III.
Vlasnicima koji su cijepljenje iz točke I. izvršili o svom trošku, izvršit će se plaćanje subvencije na njihov žiro račun uz prilog računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu.

IV.
Subvencija cijepljenja po ovoj odluci vršit će se za navedenu namjenu, do utroška planiranih sredstava Proračunom Općine Molve za 2015. godinu.

V.
Za usluge iz točke I ove Odluke sklopit će se ugovori s veterinarskim stanicama koje za to iskažu interes.


Općinski načelnik
Zdravko Ivančan