GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Odluka o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike

Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Molve na 23. sjednici održanoj 3. veljače 2015. godine, donosi

Odluku o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike

Subvencija za poljoprivrednike-profesionalne korisnike

Članak 1.

Općina Molve sufinancira projekte edukacije za poljoprivrednike-profesionalne korisnike u iznosu od 40% od jedinične cijene tečaja po polazniku. Sredstva će se isplatiti polaznicima tečaja po završetku edukacije na njihov žiro-račun u roku od tri mjeseca po završetku tečaja.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 2.

Zahtjev mogu podnijeti: fizičke osobe koje su poljoprivredni proizvođači ili članovi/zaposlenici OPG-a ili poljoprivrednim udrugama, obrtnici, članovi zadruge, član trgovačkog društva u djelatnosti poljoprivrede za stečena znanja i vještine prema uvjerenjima, certifikatima, iskaznicama i sličnim dokumentima koje izdaje certificirana obrazovna ustanova, te za analize ovlaštenih laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i stočne hrane. Podnositelji zahtjeva za edukaciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Općine Molve.

Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj ili član.

Zainteresirani korisnik podnosi zahtjev sa aktom o stjecanju znanja i vještina, uz zahtjev podnosi račun o izvršenoj uplati edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem, certifikatom, iskaznicom ili drugim dokumentom kojim dokazuje da je uspješno završio osposobljavanje u certificiranim ustanovama, te će se nakon sakupljene dokumentacije donijeti zaključak o subvenciji i isplata korisniku na račun.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:

1. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike – fizičke osobe,
2. Kopija kartice žiro-računa s IBAN-om.

Članak 3.

Zahtjev se podnosi do 31. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Molve.

Ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Općina Molve
Jedinstveni upravni odjel
Trg kralja Tomislava 32
48327 Molve

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz članka 2. ove odluke neće se razmatrati.

Članak 4.

Zaključak o isplati subvencije donosi općinski načelnik na osnovu kojeg će JUO Općine Molve izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara sa uvjerenjem.

Članak 5.

Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Molve www.molve.hr), a sve informacije mogu se dobiti u Općini Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve, telefon: 048/892-024 i e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Molve.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 2137/17-15-1
MOLVE, 3. veljače 2015. godine

Predsjednik:
Mijo Kovaček