Odluke Općinskog vijeća

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. godini

Odluku o sufinanciranju troškova nabave bilježnica i dijela udžbenika za učenike OŠ Molve u školskoj godini 2016./2017.

Odluka o isplati jednokratne pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve u 2016. godini

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. godini

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata u školskoj godini 2012/2013.

Odluka o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o odobravanju pomoći učenicima i studentima - šk. god. 2011/2012.

Odluka o pomoći za prijevoz učenika i studenata u školskoj godini 2011/2012.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u školskoj godini 2011/2012.

Odluka o odobravanju pomoći učenicima i studentima - šk. god. 2010/2011.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u školskoj godini 2010/2011.

Odluka o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja u 2011. godini

Stranica 2 od 2