Kontaktirajte nas OVDJE.

Prostorni plan uređenja Općine Molve

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Molve

Odluka o o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve

 

3. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Molve

 

 

 

 

Objavljene II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Molve

Pogled na poduzetnicku zonu BrzdeljevaU Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije (broj 5.) od 25.05.2011. objavljene su II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Molve i time su II. izmjene i dopune PPUO Molve stupile na snagu dana 02.06.2011.

II. izmjene i dopune PPUO Molve

 

 

 

 

 

Karte (na snazi - II. izmjene i dopune PPUO Molve):

Korištenje i namjena površina
Energetski sustavi
Infrastrukturni sustavi
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
Građevinsko područje vikend-naselja Čingi Lingi
Građevinsko područje naselja Molve
Građevinsko područje naselja Molve Grede
Građevinsko područje naselja Repaš
Građevinsko područje naselja Molve Ledine
Kartogram cesta na području Općine Molve

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg