Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine

1Selsko komunalno društvo d.o.o Molve je nakon provedenog postupka javne nabave građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji uredskog prostora i spremišta potpisalo 15.01.2018.godine ugovor o izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine sa ponuditeljem Komfort d.o.o Zagreb, Zagrebačka avenija 52 10000 Zagreb.
Komfort d.o.o Zagreb izabran je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude od strane ponuditelja.
Komfort  d.o.o kreće sa izgradnjom hale odmah čim vremenski uvjeti budu povoljni za početak gradnje.
U prilogu vizualizacija SKD Molve.
 

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, Naručitelj je temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na način da je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora 19.10.2017.  godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 25.10.2017. godine, javnom objavom na svojim internetskim stranicama: http://www.molve.hr/index.php/selsko-komunalno-drustvo-molve, http://www.molve.hr/ 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

DOKUMENTACIJA O  NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE  GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA IZGRADNJI UREDSKOG PROSTORA  I SPREMIŠTA FAZA II

ESPD-obrazac

Građevinska dozvola - hala

SELSKO GOSPODARSTVO II FAZA  BEZ CIJENA

Troškovnik Faza II

Ostalu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE 

 

Selsko komunalno društvo Molve

Selsko komunalno društvo Molve registrirano je 27.01.2010. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru i u stopostotnom vlasništvu je Općine Molve.

U Selskom komunalnom društvu Molve zaposleno je 7 osoba.

Predmet poslovanja - djelatnosti Selskog komunalnog društva Molve možete pogledati na www stranicama Sudskog registra.

 

Adresa: Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. za komunalne, proizvodne i uslužne djelatnosti

Trg kralja Tomislava 32,
48327 Molve

Direktorica: Mirela Vranić

 

OIB: 65830912701
MBS: 10076789

Žiro račun HR6724120091143001808 otvoren u Slatinskoj banci. 

Potkategorije