Ustrojstvo Općine Molve definirano je provedenim lokalnim izborima u svibnju 2021. godine. Predstavničko tijelo Općine Molve čini Općinsko vijeće Općine Molve dok je izvršno tijelo Općine Molve - Općinski načelnik. (prema Zakonu o lokalnim izborima „Narodne novine” broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.). 

Općinsku upravu u užem smislu čini Jedinstveni upravni odjel Općine Molve kojim upravlja pročelnik odnosno pročelnica. 

 

Općinski načelnik Općine Molve:
Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.
stranačka pripadnost: Hrvatska seljačka stranka (HSS)

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Molve

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg