Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi odgovarajući dokumenti koji se odnose na područje rada Općine Molve

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2023.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2023.  pdf  /  doc

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2023.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2022.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2022.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2022.

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine za 2021.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2021.  pdf doc

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2021.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 2021. godinu

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2020.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2020. godinu 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2020.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Plan djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 2021. za Općinu Molve

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2019.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2019.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Konsolidirani financijski izvještaji za 01.01.-30.6.2019.

Bilješke uz  konsolidirane polugodišnje izvještaje za 2019.

Polugodišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2019.

Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje 2019.

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2018. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji općine Molve za 2017. godinu

Bilješke uz  konsolidirane godišnje izvještaje za 2017.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2017. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Bilješke - račun zaduživanja za 2017. 

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2016. godinu

Bilješke uz Konsolidirane Financijske izvještaje za za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2016. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

 

Program provođenja i Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Molve u 2016. godini

 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2015. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2014. godinu

 

Program javnih potreba u 2014. godini / Službeni glasnik KKŽ 19/13 / str 1947-1990

Program mjera za zaštitu zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti u 2014. godini

Program provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2014.

Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2014. 

Plan nabave Općine Molve

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg