Zaštita i spašavanje

 

Godiš. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u Općini Molve za 2024.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Molve u 2024. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2024. godini na području Općine Molve

 

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve 

Plan djelovanja civilne zaštite_Molve 12.06.2023.

Prilozi_Plan djelovanja civilne zaštite_Molve 12.06.2023.

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Karta operativne_Molve

2. KARTOGRAM_LOVISTA_SUMSKE_PROMETNICE_BICIKLISTICKE_I_KONJICKE_STAZE_KP

KARTA_2.1_KP_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI_ENERGETSKI SUSTAVI

KARTA_2.2_KP_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI_OSTALA INFRASTRUKTURA

 

 

Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 2023.

- Plan zaštite od požara_Molve

Procjena ugroženosti od požara_Molve 

-  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2023. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na podučju Općine Molve u 2023. godini

- Izmjena i dopunu Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Molve i njihovih zamjenika

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Molve

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2023. godinu

 

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2022. godini

Godiš. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u Općini Molve za 2022.

Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2022. godinu

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Molve u 2022. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2022. godini na području Općine Molve

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2021. godini

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

- Prilozi uz Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Odluka o donošenju Plana djelovanja CZ Općine Molve 2021.

- Kartogram poljoprivredne površine i prometnice

- Karta HOPS

- Karta rasporeda operativnih snaga

- Karta 1. Korištenje i namjena površina

- Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi energetski sustavi

- Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi ostala infrastruktura

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2022. godinu

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Općinu Molve

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Molve 

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Procjena rizika od velikih nesreca za Općinu Molve 30.07.2021. 

Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja_Molve

Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja_dubine_Molve

Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja_dubine_Molve

Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine_Molve

 

Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi VZ Općine Molve

Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Molve

Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Molve

- Plan vježbi civilne zaštite u 2021.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Molve u 2020. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2020.

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Molve i njihovih zamjenika

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u žetvenoj i turističkoj sezoni 2020. na području Općine Molve

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općina Molve 2020. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2019. godini

Smjernice civilne zaštite i spašavanja na području Općine Molve od 2020. do 2023. godine

Odluka  o usklađenju Plana zaštite od požara 2019.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Općine Molve 25.02.2019.

 

 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja iz područja zaštite od požara u 2019. godini na području Općine Molve

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Molve

Karte - procjena i plan zaštita od požara Općine Molve

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Analiza stanja sustava civilne zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2017. godini

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Plan zaštite i spašavanja

Plan civilne zaštite

Plan zaštite od požara

Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika civilne zaštite

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2013. godini

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine molve u 2014. godini

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg