Zeleni otok je uređeno, ograđeno i pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze spremnici (kontejneri) za selektivno odlaganje otpada. Na zelenom otoku jasno je istaknuta tabla s nazivom „Zeleni otok“. Na području Općine Molve, zeleni otoci (PVC kontejneri zapremine 1100 litara) za odvojeno prikupljanje pet ambalaže, papira, staklene ambalaže, metala i tekstila nalaze se u centru Molvi, u dvorištu iza kino sale u Molvama.

Posebne posude za problematični otpad-baterije od kojih je jedna na ulazu u službene prostorije Općine Molve, a druga na parkiralištu kraj zgrade Općine Molve.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida. 

Mobilno reciklažno dvorište biti će svaki mjesec u jednom naselju na području Općine Molve, u određeno vrijeme, u kojem će se moći predati gore navedeni otpad. 

Informacije o lokaciji i  rasporedu rada mobilnog dvorišta biti će uskoro objavljene na našim internet stranicama i oglasnoj ploči. 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg