Savjet mladih Općine Molve je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća, koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanje u aktivnostima od interesa za mlade Općine Molve. 

Članice i članovi Savjeta mladih Općine Molve:

 

 

Dokumenti: 

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Molve  

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Molve. pdf („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 12/23.)

 

 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg