Crkva Presvetog Srca Isusovog u Repašu

Crkva Presvetog srca IsusovogU vrijeme kada je molvarsku župu vodio župnik Stjepan Kovačić nastala je ideja o osnivanju i izgradnji nove crkve u Prekodravlju. Mještani Repaša donijeli su odluku o podizanju nove crkve posvećene Presvetom Srcu Isusovom još 1927. godine, kada je osnovan Odbor za gradnju crkve, čije je članove predvodio Kazimir Marinčić, tamošnji učitelj.

Projekt crkve izradio je oko 1930. godine ing. dr. Hinko Campa, tehnički savjetnik crkvenog Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Temelji buduće crkve Srca isusovog u Repašu počeli su se kopati 01. listopada 1933. godine, dok je gradnja posvećena tek iduće, 1934. godine. Temeljni kamen posvetio je 12. kolovoza 1934. godine, molvarski sin mons. dr. Juraj Magjerac, rektor Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Sama izgradnja otpočela je tek 01. kolovoza 1936. godine, uz sudjelovanje svih župljana koji su sami zidali i obavili sve potrebne građevinske radove, što ih je vješto vodio i nadzirao Ivan Živko, domaći zidarski majstor, što je zidarima i tesarima s lakoćom tumačio pojedine dijelove građevinskog nacrta. Križ na zvoniku nove crkve postavljen je već sljedeće 1937. godine, dok je 1940. godine Valdemar Slavik oslikao je unutrašnjost crkve. 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg